Vi kan tilby parseller i ulike størrelser, hvor du kan etablere deg med en flyttbar hytte (husvogn).